Stretnutie s históriou

UNESCO na Slovensku

Do Zoznamu svetového dedičstva bolo doteraz zapísaných 5 lokalít zo Slovenskej republiky:

a) z kultúrneho dedičstva:

►mesto Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia (Kolumbia-Cartagena, 1993)
►Spišský hrad s okolitými pamiatkami (Kolumbia-Cartagena, 1993)
►Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (Kolumbia-Cartagena, 1993)
►Historické jadro mesta Bardejov (Austrália-Cairns, 2000)

    b) z prírodného dedičstva:

    ►Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (spolu s Maďarskom v Berlíne, 1995) s rozšírením o Dobšinskú ľadovú jaskyňu a Stratenskú jaskyňu (Austrália-Cairns, 2000) podľa časti nominačného projektu Rokliny Slovenského raja, predloženého 26. 6. 1997.
    ►Pralesy Havešová, Stužica a Rožok v Národnom parku Poloniny a Kyjovský prales v pohorí Vihorlat (Nový Zéland - Christchurch, 2007)